Skip to main content

Door de omarming van elektrisch rijden zien we een toename van het aantal laadpunten dat geïnstalleerd wordt op parkeerplaatsen van VvE’s. Helaas zien we dat er in de markt geen consistente toepassing is van de btw-behandeling op deze laadsessies. Daarom hebben wij, om verwarring te voorkomen, ons over dit onderwerp laten adviseren door KPMG Meijburg. Wij vroegen hen om de volledige btw-behandeling voor laadsessies en alle andere diensten die Road levert voor heel Europa in kaart te brengen.

Op basis van hun advies leggen we in dit artikel uit hoe de btw-behandeling van laadsessies op locaties van VvE’s exact moet worden toegepast. Hierin zijn de meest recente richtlijnen meegenomen en is er nauwkeurig gekeken naar uitzonderlijke situaties.

EV laadsessies zijn onderhevig aan btw-heffing

EV laadsessies zijn altijd onderhevig aan btw-heffing, zo ook de laadsessies die plaatsvinden op de locatie van een VvE. Dit geldt zowel voor de stroom die de VvE inkoopt van een energieleverancier als voor het leveren van diezelfde stroom aan de EV-rijder tijdens de EV laadsessie. Bij een EV laadsessie op een VvE locatie kunnen meerdere partijen betrokken zijn; de energieleverancier van de VvE, de VvE zelf, de Charge Point Operator (CPO) die in opdracht van de VvE de laadinfrastructuur beheert, de EV-rijder die op de locatie van de VvE wilt laden en de laadpas aanbieder van deze EV-rijder. Ongeacht de exacte samenstelling van betrokken partijen in een specifieke laadsessie, is er altijd btw verschuldigd op de levering van de stroom door de energieleverancier aan de VvE en op de levering van de stroom door de CPO aan de EV-rijder.

Daardoor bestaat de kans dat er btw-cumulatie plaatsvindt over de stroom die wordt afgenomen bij het laden van een EV. Met als gevolg dat laden duurder en dus minder aantrekkelijk wordt.

Hoe werkt dit precies?

De EV-rijder moet dus btw betalen over de door de CPO geleverde stroom, maar de VvE had ook al btw betaald toen diezelfde stroom van de energieleverancier gekocht werd. Het resultaat: de EV-rijder betaalt twee keer btw. 

Om het nog beter te begrijpen hebben we een rekenvoorbeeld opgesteld:

  • Stel dat een VvE een energietarief heeft van €0,40 per kWh exclusief btw. De VvE is niet geregistreerd als btw-plichtige.
  • De energieleverancier brengt 21% btw in rekening aan de VvE op de inkoop van stroom. In totaal betaalt de VvE dus €0,484 per kWh.
  • Omdat de VvE de btw niet kan terugvorderen van de Belastingdienst en de stroomkosten volledig vergoed wilt krijgen door de EV-rijder, stelt de VvE een laadtarief in dat gelijk is aan het energietarief inclusief btw, namelijk €0,484 per kWh. De CPO koopt dan voor dit tarief de stroom in van de VvE.
  • Wanneer de CPO de stroom voor hetzelfde laadtarief doorverkoopt aan de EV-rijder is zij verplicht btw te heffen. Daarom rekent de CPO 21% btw over het ingestelde tarief van €0,484 wat resulteert in een laadtarief voor de EV-rijder van €0,586.
  • De EV-rijder betaalt dus €0,102 per kWh te veel. Deze extra kosten worden veroorzaakt door btw-cumulatie.

Veel VvE’s en EV-rijders denken dat, om btw-cumulatie te voorkomen, de CPO geen btw zou moeten heffen op laadsessies bij een VvE locatie. Dit is geen correcte afhandeling van de laadtransactie en hiermee voldoet de CPO niet aan wettelijke vereisten. We leggen graag uit waarom.

De CPO als dienstverlener is btw plichtig

De CPO geeft via een beveiligde internetverbinding toegang tot de laadpunten op de locatie van de VvE. Volgens de btw-regeling wordt de CPO beschouwd als de verkoper van de elektriciteit voor het opladen. Daarbij verzorgt de CPO de uiteindelijke afrekening van de laadsessie met de EV-rijder. Hiermee wordt de VvE ontzorgt in het administreren, factureren en ophalen van betalingen voor EV laadsessies. De VvE ontvangt één keer per maand een factuur en krijgt deze vergoed vanuit de CPO. De CPO neemt de facturatie richting de EV-rijder voor haar rekening alsmede correctheid van prijs, volume, betalingstermijn, belasting eisen en kredietrisico. De CPO moet er dus voor zorgen dat de laadsessie compliant wordt afgehandeld. Conform de regelgeving dient de CPO btw te heffen over leveringen van stroom; daarom rekent de CPO het lokale btw-tarief boven op het laadtarief van de VvE.

VvE als ondernemer

Naar advies van KPMG Meijburg en recentelijke berichtgeving van andere bekende accountantskantoren zien wij dat er een simpele administratieve oplossing is waardoor VvE’s dubbele btw kunnen voorkomen. Wanneer een VvE zich inschrijft als btw-plichtige en een btw-nummer aanvraagt, wordt deze als onderneming gezien die betaalde btw kan terugvorderen. De VvE kan dan het energietarief exclusief btw als laadtarief instellen. De CPO zet dit tarief met daarbovenop 21% btw direct door naar de EV-rijder. Hierdoor betaalt de EV-rijder, zoals het hoort, maar één keer btw. 

Veel VvE’s zijn – bewust of onbewust – niet als btw-plichtige geregistreerd waardoor er btw-cumulatie ontstaat. Een btw-registratie brengt een aantal administratieve taken met zich mee, zoals het periodiek doen van btw-aangifte, maar voorkomt dus btw-cumulatie waardoor het laadtarief voor EV-rijders zo laag mogelijk blijft. Road maakt de btw-aangifte voor VvE’s een stukje makkelijker door maandelijks één factuur met alle laadtransacties en het btw-component op te stellen. Als een VvE er niet voor kiest om zich in te schrijven als btw-plichtige, zal de VvE niet in staat zijn om de btw terug te vorderen en blijft btw-cumulatie zich voordoen zoals hierboven geschetst. 

Road zal als CPO altijd conform de lokale wet- en regelgeving een correcte btw-behandeling toepassen. We benadrukken dat een afwijkende btw-behandeling dan hierboven beschreven niet alleen fiscale gevolgen kan hebben voor de VvE maar ook tegen de wet- en regelgeving is. Indien een CPO niet conform wet- en regelgeving handelt kan dit grote nadelige gevolgen hebben voor zowel de CPO alsmede haar klanten. De Belastingdienst kan de niet voldane belasting naheffen, inclusief belastingrente en eventuele bestuurlijke boetes. Onder bepaalde omstandigheden kan zelfs sprake zijn van een belastbaar feit.

Ben je benieuwd hoe je ons platform kan inzetten voor verrekening van laadkosten binnen jouw VvE?

 

Download nu het gratis e-boek

FAQs

Zijn EV laadsessies bij VvE's onderhevig aan btw?

Ja, zowel de inkoop van stroom door de VvE als de levering aan de EV-rijder tijdens de laadsessie zijn onderhevig aan btw.

Wat is een CPO?

Charge Point Operator. Is de partij die het laadpunt beheert vanuit het platform. In bovenstaande is dit E-Flux by Road (e-flux.io)

Hoe ontstaat btw-cumulatie bij laadsessies op VvE-locaties?

Als een VvE btw betaalt over ingekochte stroom en vervolgens dezelfde stroom met btw doorverkoopt aan de EV-rijder, betaalt de eindgebruiker effectief twee keer btw.

Wat is de rol van de CPO in deze situatie?

De CPO, die de laadsessies afhandelt, is btw-plichtig en moet btw heffen over de geleverde stroom aan de EV-rijder.

Hoe kunnen VvE’s dubbele btw-heffing voorkomen?

Door zich als btw-plichtig te registreren, kan een VvE de betaalde btw terugvorderen en de stroom exclusief btw doorverkopen, waardoor de EV-rijder maar één keer btw betaalt.

Wat gebeurt er als een VvE zich niet registreert als btw-plichtige?

Als een VvE niet als btw-plichtig is geregistreerd, kunnen ze de betaalde btw niet terugvorderen, waardoor btw-cumulatie blijft bestaan.

Hoe ondersteunt Road VvE's bij btw-aangifte?

Road vereenvoudigt de btw-aangifte door maandelijks één factuur met alle laadtransacties en het btw-component op te stellen voor VvE’s.

Hoe werkt het als de VvE direct stroom verkoopt?

Indien dit de wens van de VvE is, dan dient de facturatie uit naam van de VvE plaats te vinden. Dit betekent dat de bewoner direct door de VvE (of haar administratiekantoor) gefactureerd wordt (zonder tussenkomst van de CPO). De bewoner of bezoeker die de kosten via de werkgever wilt afrekenen dient via het CPMS platform de factuur te ontvangen ivm geautomatiseerde facturatie en roaming.