Skip to main content

Energiebeheer, ook wel bekend als slim laden, is een overkoepelende term voor verschillende technologieën, methoden en oplossingen voor het intelligent beheren van elektriciteit.

Er zijn verschillende niveaus van energiebeheeroplossingen, en deze zullen afhangen van de behoeften van de klant en de infrastructuur.

Slimme laadmethoden omvatten:

Load balancing

Load balancing, ook wel lokale load management genoemd, regelt hoeveel stroom door een EV-lader kan worden verbruikt. Een lokaal elektrisch circuit heeft een beperkte capaciteit en als een EV meer stroom verbruikt dan het circuit aankan, kan er een zekering springen en de stroom afsluiten.

De eenvoudigste manier om load balancing te bereiken, is door statische load balancing toe te passen, waarbij een harde limiet van de hoeveelheid stroom wordt geconfigureerd op een EV-lader. Dit kan worden gedaan door een stroomlimiet op de lader in te stellen. Veel hardwaremodellen ondersteunen ook meer geavanceerde laadschema’s waarbij verschillende stroomlimieten in de loop van de tijd worden geconfigureerd.

Dynamisch load balancing

De beschikbare capaciteit op een lokaal elektrisch circuit is afhankelijk van andere apparaten die stroom verbruiken. Dynamische load balancing vermindert of verhoogt automatisch het vermogen van een EV-lader op basis van de resterende capaciteit op het lokale elektrische circuit. De stroomlimiet wordt dus dynamisch aangepast op basis van capaciteit en load observataties elders in het elektrische circuit.

Dit kan worden bereikt door een slimme energiemeter te installeren, die de vraag van uw apparaten in huis meet en de beschikbare capaciteit van een EV aanpast. Er zijn echter meer geavanceerde opstellingen mogelijk waarbij veel EV-laadstations dezelfde lokale elektrische kring gebruiken en de stroom onder alle gebruikers moet worden verdeeld en gepland.

De voordelen van dynamische load balancing zijn meervoudig:

 • Voorkomt overbelasting van het lokale elektrische circuit wat resulteert in hogere veiligheid en minder onderhoud
 • Meer efficiëntie van stroomverbruik voor EV-opladers, wat resulteert in snellere oplaadtijden
 • Voorkomt de noodzaak van upgrades naar grotere capaciteit elektrische bedrading

Voertuignetintegratie (VGI)

De trend van elektrificatie gaat vaak sneller dan de capaciteit van het elektriciteitsnet. Dit betekent dat er een groeiende behoefte is om te regelen wanneer energie wordt verbruikt of aan het net wordt geleverd. Grote schommelingen in de energievraag creëren ook economische prikkels om kosten te beheersen.

Een manier om het netverbruik van een EV-oplader te optimaliseren, is door alleen laden toe te staan op een later tijdstip ’s nachts na de piekvraag op het net. Het laden van een EV alleen na middernacht heeft een aanzienlijke verlaging van de avondpiekvraag en een lagere elektriciteitsrekening laten zien.

Grid-bewust slim laden (V1G)

De volgende stap is het dynamisch instellen van het verbruiksgedrag van een EV-lader op basis van de huidige netomstandigheden. Deze voorwaarden omvatten de huidige elektriciteitsprijs, de voorspelde elektriciteitsprijs, historische verbruikspatronen en controles van de netbeheerder.

Vehicle-to-Home (V2H)

V2H staat ook bekend als vehicle-to-building (V2B) en vehicle-to-everything  (V2X). In een voertuig-naar-thuis setup kan de energie die in een EV is opgeslagen in het lokale elektriciteitscircuit worden gevoerd. Dit maakt het mogelijk dat andere apparaten energie uit de EV-batterij verbruiken. Dit staat ook bekend als bidirectioneel opladen.

Het gebruik van vehicle-to-home is in alledaagse situaties niet erg sterk vanwege een combinatie van factoren:

 • Forenzen hebben ’s ochtends een opgeladen auto nodig
 • Zonne-energie buiten het net wordt ’s nachts niet geproduceerd
 • Pieken in het stroomverbruik van huishoudelijke apparaten zijn ’s avonds en ’s ochtends

Vehicle-to-grid  (V2G) (‘voertuig-naar-het net’) 

 • V2G combineert alles:
 • Netomstandigheden en controles
 • Mogelijkheid voor stroom om door het net te worden verbruikt
 • Lokale stroomverbruikscondities
 • Plug-in laadcapaciteiten die authenticatie met uw EV mogelijk maken
 • Geavanceerde handel in elektriciteit tussen EV-gebruiker, huis en net

Er zijn ook verschillende mechanismen, bijvoorbeeld OpenADR, waarmee energiebedrijven eisen kunnen communiceren als onderdeel van de ontwikkeling van slimme netwerken.

Om V2G te laten werken, moeten veel partijen met elkaar integreren. Hiervoor is de standaard ISO 15118 ontwikkeld. Dit definieert de samenwerking tussen EV, laadstation, nutsbedrijf, laadstationexploitant en andere specialistische partijen.

De ISO 15118-standaard werd voor het eerst uitgebracht in 2014, maar heeft in de echte wereld nog maar weinig commerciële adoptie gekend. Dit komt door de vele betrokken partijen en de complexiteit die gepaard gaat met de implementatie van het ecosysteem.

E-Flux by Road en slim laden

Ons platform ondersteunt statisch load balancing en we werken samen met fabrikanten en installatiepartners om dynamische load balancing-oplossingen aan te bieden voor AC/DC-opladers. Deze oplossingen garanderen een hoger veiligheidsniveau en minder onderhoud voor het lokale elektriciteitscircuit, evenals snellere, efficiëntere oplaadsessies.

We ontwikkelen ook verdere vehicle-to-grid-mogelijkheden met geselecteerde partners uit de autoindustrie. We integreren momenteel met toonaangevende energiebeheerplatforms zoals Coneva, MAXEM, Jedlix en Stekker.

Meer informatie