Skip to main content

Werkgevers rapporteren vanaf 2023 verplicht over personeelsmobiliteit

Amsterdam, 19 december 2022 – Vanaf juli 2023 zijn werkgevers van bedrijven met meer dan 100 medewerkers verplicht het woon-werk, én het zakelijke verkeer te rapporteren. Dat is een gevolg van het klimaatakkoord, waarin afspraken zijn gemaakt over de reductie van CO2-uitstoot. Dit heeft als doel meer bewustwording te creëren voor duurzame mobiliteit waardoor er minder broeikasgassen worden uitgestoot. Het uiteindelijke streven is om één megaton CO2-winst te behalen in 2030. In dit artikel vertellen we alle ins-en-outs over deze nieuwe maatregel.

Deze nieuwe wetgeving is één van de maatregelen die het kabinet inzet om de CO2-uitstoot in Nederland te verminderen. Het kabinet wil zelfs dat in 2050 alle mobiliteit op de weg volledig emissievrij is. Momenteel is het verkeer in Nederland verantwoordelijk voor ongeveer 20% van de totale CO2-uitstoot. Er valt dus nog wel wat winst te behalen.

Staatssecretaris Heijnen:
“De komende jaren zetten we ons op alle mogelijke manieren in om de klimaatdoelen te halen. Daar kan iedereen wat voor doen. Als we ervoor kiezen om op een duurzame manier op ons werk te komen, zou dat een grote stap voor het klimaat betekenen. Deze regeling is bedoeld om dat te stimuleren. Thuiswerken, met het Openbaar Vervoer of de fiets naar je werk, of met een elektrische auto of een elektrische scooter zijn opties waar werknemers en werkgevers hopelijk meer over gaan nadenken. Zij hebben samen de sleutel in handen.”

Verplichte rapportage

Er zijn in Nederland ongeveer 8.000 organisaties met 100 of meer werknemers. Dit is ongeveer 60 procent van alle medewerkers. Voor al deze organisaties wordt het een verplichting om jaarlijks te gaan rapporteren over hun personeelsmobiliteit. Aan wat voor gegevens moet je dan denken?

Op welke manier er gereisd wordt:

 1.   Met openbaar vervoer; 
 2.   Met de fiets of te voet;  
 3.   Met een bromfiets of (elektrische) fiets; 
 4.   Met een motorvoertuig.

Bij gebruik van een bromfiets, scooter, of motorvoertuig (zoals een motor of auto) moet het brandstoftype inzichtelijk gemaakt worden, met een onderscheid in:

 1.   Elektrisch; 
 2.   Hybride;   
 3.   LPG; 
 4.   CNG; 
 5.   LNG; 
 6.   Benzine; 
 7.   Biobrandstof;
 8.   Diesel.

Daarnaast moet ook het aantal afgelegde kilometers worden genoteerd. Toen deze wetgeving werd doorgevoerd, was privacy een belangrijk aandachtspunt. Om problemen te voorkomen hoef je als werkgever niet door te geven welke medewerker deze kilometers heeft gereden, maar wordt alleen het totaal van de organisatie gecommuniceerd. Werkgevers hoeven ook niet zelf de CO2-uitstoot bij te houden, of te berekenen. Voor de rapportage en de berekeningen wordt er een digitaal platform beschikbaar gesteld.

C02-emissieplafond

Om de uitstoot van CO2 als gevolg van zakelijk vervoer te reduceren wordt allereerst deze collectieve maatregel ingevoerd. Zoals eerder aangegeven is het CO2 reductiedoel voor 2030 één megaton. Op basis hiervan stelt de overheid een gezamenlijk CO2-emissieplafond in. In 2026 wordt een tussentijds meetmoment gehouden. Als hieruit blijkt dat bedrijven op de goede weg zijn met verduurzamen, worden er nieuwe collectieve maatregelen tot 2030 vastgesteld. Is dit niet het geval? Dan wordt er een individuele CO2-norm per bedrijf ingevoerd. Een nieuwe trend is om minder, anders, en schoner te reizen, om het doel van 2030 te halen.

Maar waar begin je?

De opdracht is helder: vermindering van de uitstoot van CO2. Maar, deze gedragsverandering rondom mobiliteit is niet eenvoudig. Het klimaatakkoord, CO2-rapportage, elektrificatie van de vloot, en milieuzones dragen allemaal bij aan de noodzaak van de CO2 reductie. In 2050 wil het kabinet zelfs dat de uitstoot 0 is. Hiervoor is elektrificatie van de mobiliteit hard nodig. Bij deze elektrificatie komt ook laadbeheer kijken. Met het innovatieve EV-Charging platform van E-Flux heb je een volledige oplossing: overal kunnen laden, inzage in de besparing, en laad voorzieningen beheren en faciliteren.