Skip to main content

Amsterdam, 30 december 2022 – Het is al weer bijna Oud & Nieuw. Een nieuw jaar… betekent allemaal nieuwe dingen. Niet alleen wij bedenken goede voornemens voor 2023, maar ook in de auto-wereld zullen ons een hoop nieuwe dingen te wachten staan dit komende jaar! Nieuwe auto’s op de markt, nieuwe uitvindingen, nieuwe regels en wetten. We kunnen niet in de toekomst kijken, maar we hebben wel alvast een aantal dingen op een rijtje gezet die je in het nieuwe jaar kunt verwachten als elektrische rijder. Om mee te beginnen; de nieuwe regels, wetten, en subsidies voor elektrisch rijden in 2023.

Regels en wetten

Ook voor 2023 is het klimaat, en daarmee de elektrificatie, wederom een belangrijk aandachtspunt in de politiek. Zo gaan er dit jaar nieuwe wetten in, en komen ingangsjaren van al aangenomen wetten, en het tussentijdse meetpunt van 2026 steeds dichter bij. Veel van deze wetten zijn een gevolg van het klimaatakkoord, waarin afspraken zijn gemaakt over de reductie van CO2-uitstoot. De belangrijkste dingen voor het komende jaar zetten we voor je op een rijtje.

Co2 reductie-wet

Vanaf juli 2023 worden werkgevers van bedrijven met meer dan 100 medewerkers verplicht het woon-werk, én het zakelijke verkeer te rapporteren. Dat is een gevolg van het klimaatakkoord, waarin afspraken zijn gemaakt over de reductie van CO2-uitstoot. Dit heeft als doel meer bewustwording te creëren voor duurzame mobiliteit, waardoor er minder broeikasgassen worden uitgestoot. Zo moeten werkgevers rapporteren op welke manier hun medewerkers reizen, wat voor brandstof ze gebruiken, en hoe veel kilometers er worden afgelegd.

Bijtelling

In 2023 krijgen elektrische bestuurders korting op de bijtelling. Voor een nieuwe, of tweedehands elektrische auto betaal je tot 30.000 EUR aankoopwaarde 16% bijtelling. Boven dit aankoopbedrag betaal je het reguliere tarief van 22% bijtelling.

Wegenbelasting

Tot 2025 betaal je geen wegenbelasting voor je elektrische auto. Hiermee wil de overheid de overstap naar elektrisch rijden stimuleren. Hierom is nu besloten dat  je met een EV ook in 2025 nog 75% korting op de wegenbelasting krijgt.

Tussentijds meetpunt

Om de uitstoot van CO2 als gevolg van zakelijk vervoer te reduceren wordt eerst de eerder genoemde collectieve maatregel ingevoerd. In 2026 wordt een tussentijds meetmoment gehouden. Als hieruit blijkt dat bedrijven op de goede weg zijn met verduurzamen, worden er nieuwe collectieve maatregelen tot 2030 vastgesteld. Is dit niet het geval, dan worden er individuele maatregelen ingesteld. Dit meetpunt komt nu steeds dichterbij; vandaar het belang voor de elektrificatie van wagenparken, en de overstap naar EV rijden.

Besluit Bouwwerken Leefomgeving

Omdat het belangrijk is dat er meer laadpunten komen voor elektrische auto’s, wordt de wetgeving vanaf 1 juli 2023 aangepast. Met deze nieuwe regelgeving wil de overheid ervoor zorgen dat de nieuwe laadpunten in parkeergarages veilig worden aangelegd. Dit heeft gevolgen voor eigenaren en beheerders van garages, bijvoorbeeld bij VvE’s.

Laadpunten in parkeergarages moeten binnenkort aan nieuwe voorwaarden voldoen. De belangrijkste zijn:

  • Alle laadpunten in een garage kunnen tegelijkertijd centraal worden afgeschakeld.
  • Bij de ingang van de garage staat duidelijk aangegeven waar de laadpunten zich bevinden en hoe deze centraal kunnen worden afgeschakeld.
  • Laadpunten maken gebruik van de laadtechnieken ‘mode 3’ of ‘mode 4’. Dat betekent dat het gaat om een laadstation.

Deze voorwaarden gelden voor alle nieuwe laadpunten die vanaf 1 juli 2023 worden aangelegd, en zijn opgenomen in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving.

Subsidies

Net als in de afgelopen jaren kun je ook in 2023 weer subsidie aanvragen voor de aanschaf van een elektrische auto, met een aankoopwaarde tot 45.000 EUR. In 2023 krijg je nog een financiële tegemoetkoming van 2.950 EUR op een nieuwe elektrische auto. Dit kan vanaf 10 januari 2023, met een koopovereenkomst die wordt afgesloten op of na 1 januari 2023.